Οι Θεοί

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Η αρχή
Οι Θεοί του Ολύμπου
Μικρότεροι Θεοί

 


Οι παλαιότεροι Θεοί είναι χάος, η Γαία (γη) και ο Ουρανός (ουρανός). Η δημιουργία τους ήταν μια απάντηση στην ανάγκη να εξηγηθούν τα διάφορα φαινόμενα της φύσης, ο θάνατος, οι ασθένειες και οποιαδήποτε άλλα  καθημερινά γεγονότα. Θα γνωρίσετε  επίσης και άλλες γνωστές θεότητες από την ελληνική μυθολογία.  

Οι Θεοί ήταν ισχυροί και ευαίσθητοι συγχρόνως σε όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Έλεγχαν τη μοίρα και τη ζωή των ατόμων και ήταν κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Ήταν όμορφοι και είχαν πολλές ομοιότητες με τους ανθρώπους:   ίδια εμφάνιση, ίδιες διανοητικές και σωματικές δυνάμεις και  αδυναμίες. Εντούτοις, μπορούσαν να κάνουν, πολλά περισσότερα από τους κανονικούς ανθρώπους .Βοηθούσαν  τους ανθρώπους ανάλογα με τη διάθεσή τους. Ήταν εκδικητικοί αλλά και γενναιόδωροι.  

Στα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι έκαναν  θυσίες στους Θεούς, συνήθως  ζώα ή πολύτιμα αντικείμενα. Κάθε δραστηριότητα, κάθε κοινωνική ανάγκη, απαιτούσε  το  σεβασμό στους Θεούς.  Από τη γεωργία ,την επιστήμη, τον αθλητισμό ,το  κυνήγι ,τον πόλεμο και την αγάπη, όλα είχαν έναν Θεό τον οποίο λάτρευαν.  

Μεταξύ όλων αυτών των Θεών υπάρχουν  παλαιότεροι Θεοί, από τους  Θεούς  του Ολύμπου, και επίσης πολλές άλλες μικρότερες θεότητες.   Στις ακόλουθες σελίδες και εσείς ,θα είστε σε θέση να τους δείτε από  κοντά.

Up / Οι Θεοί / Οι Ήρωες / Οι Δαναΐδες / Ευρώπη / Οι Ατρείδες / Ο πόλεμος  της Τροίας / Τα μαντεία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"