Τέλος

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Αλέξανδρος
Διάδοχοι
Τέλος

 

 

Η πτώση των ελληνικών κρατών.

Σε 204 .Χ. έγινε ο Εφιφανες  βασιλιάς ως παιδιών της Αιγύπτου.  Σε αυτό το επίσης πριόνι του Φιλλιπ V μια αδυναμία και επιθυμητός να εισβάλει στα μέρη της αυτοκρατορίας του Πτολεμαίο. Ο Άτταλος  αντιτάχθηκα σε τον και κάλεσα τους Ρωμαίους για τη βοήθεια.  

Κατά συνέπεια άρχισε τον πόλεμο 2 ος Μακεδονιας από 200-197 π.Χ. και οι Ρωμαίοι νίκησαν τους Μακεδόνες και ελεύθερη ολόκληρη την Ελλάδα από την δύναμη.

Σε αυτό το πριόνι ο Αντιοχίς πάλι μια αδυναμία της Μακεδονίας και επιθυμητός να εισβάλει στη βόρεια Ελλάδα, αλλά παρμένος ήδη νικημένος σε 191 π.Χ. κοντά στο Θερμόφιλε από τους Ρωμαίους και τριγμένος πίσω στη δευτερεύουσα Ασία. Οι άνθρωποι από Αετολε έκανε 189 π.Χ. κομμάτι με τους Ρωμαίους και αμέσως προτού επίσης να πάρουν η συμμαχία τους Αχαιό, η Ρόδος, η Πέργαμος και ακόμη και η Μακεδονία τη ρωμαϊκή πλευρά.  Έτσι δεν υπήρξε καμία άλλη επιλογή για τον  Αντιοχί και 188 π.Χ. έκανε τις παραχωρήσεις για μια σύμβαση κομματιού.  Έπρεπε να καταβάλει μια υψηλές συνεισφορά και μια πληρωμή στους Ρωμαίους.

Στον 171 π.Χ. λόγω της υποτιθέμενης αξίωσης στη δύναμη της Μακεδονίας ήρθε επάνω στο μακεδονικό πόλεμο 3 με τους Ρωμαίους, στον οποίο πήραν νικημένοι συνολικά και η αυτοκρατορία πήρε διαιρεμένη σε τέσσερα κοινά μέρη.  Στον πόλεμο μεταξύ της αρχαϊζόντων συμμαχίας και της Σπάρτη σε 146 π.Χ., οι Ρωμαίοι πήραν την πλευρά της Σπάρτη, και Κόρινθος, το σημαντικότερο μέλος, και έβαλαν τους κυβερνήτες πόλεων μακεδονικού υπεύθυνου για σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι Ρωμαίοι που εισβάλλοντα μετά από μερικές σημαντικές νίκες επίσης Ασία ως επαρχία Συρία και Αίγυπτος.  Με αυτό η ιστορία των ελληνικών και ελληνικών πόλεων κρατών βρήκε ένα τέλος, αλλά ο πολιτισμός συνέχισε ακόμα της ζωής τους, αλλά ξέρει κάτω από το σκάφος κυβερνητών των Ρωμαίων.  

Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"