Τέμπη και Σπάρτη

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Ιονία
Μαραθώνας
Οι Πέρσες
Αττική συμμαχία
Ο Πόλεμος
Κλασσική Αθήνα
Σπάρτη
Ηγεμονία Σπάρτης
Τέμπη και Σπάρτη
Μακεδονία

 


2 συμμαχία θάλασσας της Αττικής

Αρκετά γρήγορα, η Τέμπη που αποκτάται πάλι ελευθερωμένο από την ηγεμονία της Σπάρτης και ενωμένου τις Βοιωτία  μια άλλη φορά σε ένα κράτος.  Η Αθήνα ίδρυσε τη 2$α αττική συμμαχία θάλασσας στην οποία η Τέμπη και ακόμη και ο τύραννος Ιάσων του Θεσσαλία ήταν μέλη για μια στιγμή.  Σε 371 π.Χ. άλλη μια φορά ήρθε επάνω στις πάλες μεταξύ της Αθηνάς, της Τέμπη και της Σπάρτη που τελείωσαν σε ένα γενικό κομμάτι, αλλά σε ποιο πολλή  Σπάρτη δεν δέχτηκε Βοιωτία ως ένα κράτος. Στον ακόλουθο πόλεμο της Τέμπη νίκησε την Σπάρτη στη μάχη Λεύκτρα.  Εδώ τελείωσε τη θέση της υπεροχής της Σπάρτης και πήρε αντικατεστημένος από την Τέμπη.  Από αυτό η συμμαχία του Πελοπόννησο ακολούθησε τα σημάδια της αποσύνθεσης, οι Αρκάδι και με τη βοήθεια της Τέμπη ακόμη και την Μεσσηνία καθιέρωσαν ένας τους δηλώνει. Η Σπαρτά έπρεπε να δεχτεί τη σκληρή ήττα και το γίνονται ένα κομμάτι με την Βοιωτία.  

Η σύλληψη της δύναμης από την Τέμπη κατέστησε την Αθήνα ανησυχημένη και ίδρυσαν 369 π.Χ. μια αμυντική συμμαχία με την Σπάρτη και 366 π.Χ. επίσης με την Αρκαδία.  Σύντομα η αρκαδική συμμαχία πάλι και το βόρειο μέρος διαμόρφωσε έναν συνασπισμό αντί- Βοιωτία με την Έλλης, την Αχαΐα, την Φλιούς, την Αθηνά και την Σπάρτη.  Σε 362 π.χ. Βοιωτία που κερδήθηκε την πρώτη μάχη ενάντια στη συμμαχία κοντά σε Μαντινεία, αλλά τον ανώτατο διοικητή τους Επαμεινώνδας πήρε σκοτωμένος.  Η δύναμη Τέμπη καθορίστηκε έντονα σε αυτή το πρόσωπο και ο πόλεμος τελείωσε σε ένα γενικό κομμάτι.  Με αυτό το Τέμπη που χάνεται τη δύναμή του πάνω στην Ελλάδα μετά από μια σύντομη διάρκεια.  

Η Αθήνα δεν θα μπορούσε κάπως να αξιοποιήσει από αυτήν την κατάσταση, ακόμη και αξίας.  Πολλά μέλη άφησαν την αττική συμμαχία και επίσης ο προκύπτων πόλεμος για να ανακτήσουν τα μέλη μεταξύ 357 - 55 π.χ. δεν πέτυχαν καθόλου.  Η δεύτερη αττική συμμαχία θάλασσας αποσυνθέτει, χωρίς να αγγίξει την πρώτη καταλάβετε μέσα και δύναμη.  Οι κοινωνικές δομές των πόλεων κρατών στον αιώνα 4, απέτρεψαν τις ισχυρές και τεράστιες ενώσεις.  Με την άνοδο της Μακεδονίας πολλά πράγματα θα αλλάξουν και κατά συνέπεια θα σταθεί το τέλος των ελληνικών πόλεων.  

Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"