Ο Πόλεμος

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Ιονία
Μαραθώνας
Οι Πέρσες
Αττική συμμαχία
Ο Πόλεμος
Κλασσική Αθήνα
Σπάρτη
Ηγεμονία Σπάρτης
Τέμπη και Σπάρτη
Μακεδονία

 


Κατά τη διάρκεια ενός μακροχρόνιου χρόνου η απόκλιση βασίλεψε μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων Σπαρτά και Αθήνα.  Η Αθήνα επέκτεινε τη δύναμή του σταθερά από πολύ καιρό πριν και παραβίαζε μία φορά και πάλι τα 30 ηλικίας έτη συμφωνίας ειρήνης.  Η αποφασιστική δράση που άρχισε τον πόλεμο ήταν η αξίωση των αθηναίων της κατεδάφισης της παραδοσιακής σχέσης μεταξύ Καλκίδικε και Κόρινθος, μαζί με το ταυτόχρονο κλείσιμο όλων των λιμένων της αττικής συμμαχίας στα σκάφη από την πόλη Μέγαρα.

Λόγω αυτού, όλοι οι συνεργάτες της συμμαχίας ώθησαν το Σπαρτοί στον πόλεμο ενάντια στην αθηναϊκή τυραννία, η οποία άρχισε επίσημα σε 432 π.Χ. μολυβδούχα από Σπαρτά.  Η πολιτική δύναμη της Αθήνας είχε πολλούς εχθρούς, δεδομένου ότι οι πόλεις αναγκάστηκαν ακόμα να καταβάλουν τη συνεισφορά της συμμαχίας.  Το αποτέλεσμα ήταν το φράξιμο από την Αθήνα των δικτύων της διανομής του Σπαρτοί και της εκκένωσης όλου του Αττικά. 

Από 431 έως 425 π.Χ., τα στρατεύματα από το Πελοπόννησος εισέβαλαν στο Αττικά κάθε έτος στο χρόνο συγκομιδών.  Στο 430/29, μια πανούκλα σκότωσε περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Αθήνας, ο οποίος θα μπορούσε ακόμα να κατορθώσει να παλέψει στη Σικελία και την κεντρική Ελλάδα χωρίς πολλή επιτυχία. Την άνοιξη 421 που ο πόλεμος έφτασε σε ένα τέλος με ένα είδος σύρετε και η αποκαλούμενη ειρήνη Νικια, την οποία η διάρκεια περιορίστηκε σε 50 έτη και περιείχε μια κοινή αμυντική συμμαχία.  

Εντούτοις, το κομμάτι δεν διάρκεσε πολύ και, μετά από τις νέες επιθέσεις από την Αθήνα ενάντια στο λιτό κυρίαρχο έδαφος σε 414 π.Χ., οι Σπαρτοί έλαβε πάλι τις ετήσιες επιθέσεις τους.  Μια πολιτική αναταραχή κατέλαβε την Αθήνα και η δημοκρατία τέθηκε από τη δράση για μερικά έτη μέχρι 410 π.Χ..  Στο έτος 405 π.Χ. ολόκληρος ο στόλος της Αθήνας, που καταστρέφει σε Αιγογοσποταμο, πήρε εντελώς εξολοθρευμένος από τους Σπαρτούς.  Συγχρόνως, πολλές αποικίες στην Αθήνα διαλύθηκαν βίαια και τα δίκτυα διανομής του πήραν κομμένα. 

Η λιτή πολιορκία τελείωσε σε 404 π.Χ. με τη συνολική παράδοση της Αθήνας.  Το Σπαρτά καθιέρωσε έπειτα μια κυβέρνηση μετάβασης που συντέθηκε από 30 μέλη που αποδείχθηκαν ένα σύστημα τρόμου όπου πολλά αντιμετώπισαν το θάνατό τους. 

Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"