Φωνή Ελλάδας

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Μίνωας
Χρυσή περίοδος
Μήκυνες
Τροία
Σκοτεινής ηλικίας
Φωνή Ελλάδας

 


Φωνή Ελλάδας

Των παλαιότερων εγγράμματων εγγράφων στα ελληνικά είναι ο "Ηλεία" και "οδύσσεια". Γράφονται περίπου 8 εκατό π.χ. και είναι το αποτέλεσμα μιας μορφής προφορικής ποίησης που συνεχίστηκε για πολλά πολλά έτη από το στόμα στο στόμα. Έγινε κάτι σαν το ιερό χειρόγραφο των Ελλήνων και πολλές μυθολογικές ιστορίες για τους Θεούς, τα σύνορα πόλεων και του καλά γνωστού ήρωα ήταν από αυτά τα χειρόγραφα.  

Η "Ηλεία" είναι για τα τελευταία έτη του τρωικού πολέμου, ενώ η "οδύσσεια" είναι για την επιστροφή Οδυσσεύς από τρωικό σε Ιθάκη και τις περιπέτειες που συνέβησαν σε τον κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  

Λέγεται, ότι συντίθενται από το διασημότερο αρχαίο ελληνικό ποιητή Όμηρος, ο οποίος δίδαξε στο νησί Χίος. Αλλά υπάρχουν πολλές αμφιβολίες, όχι μόνο λόγω των πολλών υφολογικών διαφορών και των δύο εργασιών. Με το χρόνο πολλά πράγματα προστέθηκαν, πολλά πράγματα που προσαρμόστηκαν στον πραγματικό χρόνο, και τα ακατάλληλα πράγματα λήφθηκαν ακριβώς έξω.

Για αυτό μπορείτε να υποθέσετε ότι τα δύο έγγραφα έχουν περισσότερους από έναν συνθέτες.

Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"