Στρατός

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Προϊστορία
Αρχαϊκή περίοδος
Κλασσική
Ελληνιστική
Στρατός
Χρονολογία


 


Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων το σημαντικότερο μέρος του στρατού στις μάχες ήταν το ιππικό.  Ήταν ευκίνητο, γρήγορο στην καταδίωξη του εχθρού, και απαραίτητο   για τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις.  Φυσικά, ήταν επίσης ένα ακριβό στοιχείο και δεν είχαν όλοι οι στρατοί ένα άλογο για κάθε στρατιώτη.  

Γύρω από τα 700 π.χ., ένας νέος σχηματισμός έγινε πάλι  οι οπλίτες.  Ήταν βαριοί οπλισμένοι στρατιώτες που πάλευαν σώμα με σώμα Καθένας χρησιμοποιούσε τη μεγάλη ασπίδα του, το φαλάνς, για να προστατεύσει το αριστερό μέρος του σώματός του και το σωστό μέρος του σώματος των γειτόνων.  Φορούσαν ένα κράνος από μέταλλο , εκείνοι που θα μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά .Επίσης ένα θώρακα και  περικνημίδες  για τα πόδια.  Σαν όπλα χρησιμοποιούσαν είτε ένα ξίφος είτε μια λόγχη, τα οποία επέτρεπαν σε αυτούς  να παλέψουν .  

Στις επιθέσεις αναβατών, τα άλογα άφηναν μια ευρεία περιοχή ανοικτή για τις λόγχες των οπλιτών, δεδομένου ότι αυτά τα ζώα ήταν  μικρότερα από  σήμερα και το βάρος δύο τεθωρακισμένων, των αναβατών και το δικό τους, ήταν πάρα πολύ βαριά για αυτά. Αργότερα, στα άλογα παρείχαν  μια προστασία.  

Στις επιθέσεις ενάντια στους οπλίτες, ο στόχος ήταν να ανοιχτεί μια τρύπα στο μέτωπό τους προκειμένου να βρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερη ελεύθερη επιφάνεια που μπορούσαν να πρόσβαλαν. Το πιο τρωτό μέρος του σχηματισμού ήταν η σωστή εξωτερική πλευρά, επειδή δεν υπήρξε κανένας γείτονας για να τον προστατεύσει με την ασπίδα του και καλύφθηκε ακριβώς από ένα σύστημα περιστροφής.  Επομένως, εάν χτυπούσαν το μέτωπο  , ήταν δύσκολο να δραπετεύσει κανείς από τα όπλα των εχθρών.  Τους προλάβαιναν, στο τρέξιμο, και ήταν ένα τέλειο δώρο για τους αναβάτες.  

Αλλά ήταν βεβαίως  κατά ένα μεγάλο μέρος μια χρησιμοποιημένη - και συνηθισμένη - τεχνική.  

Στη  Σπάρτη  αυτή την περίοδο, πρωτεύοντα ρόλο  στην  εκπαίδευση για στον πόλεμο, είχε η φυσική κατάσταση και η σκληραγωγία των στρατιωτών Η οικογενειακή ζωή ήταν εκεί τόσο καλή όσο και ανύπαρκτη, δεδομένου ότι ακόμη και οι γυναίκες και τα παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα.  

Up / Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"