Κλασσική

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Ιονία
Μαραθώνας
Οι Πέρσες
Αττική συμμαχία
Ο Πόλεμος
Κλασσική Αθήνα
Σπάρτη
Ηγεμονία Σπάρτης
Τέμπη και Σπάρτη
Μακεδονία

 

Στην κλασσική περίοδο οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι  να παλέψουν ενάντια στην  δύναμη των Περσών που  τους απειλούσαν από την ανατολή.  Η πρώτη δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα και έφερε αυτήν την πόλη για να είναι η ισχυρότερη των ελληνικών πόλεων κρατών.  

Για να ξέρετε πώς αυτό τελείωσε και πώς η Μακεδονία πήγε να πάρει τη θέση της Αθήνας, διαβάστε περαιτέρω.  

Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"