Αρχαϊκή περίοδος

Μυθολογία

Ιστορία

Up
Ολυμπιακοί αγώνες
Οι Πόλεις
Αποικίες
Οι Τυραννίες
Αθήνα
Μεταρρυθμίσεις

 


Ο χρόνος μεταξύ του 8ου και οι 5ου αιώνα π.χ. είναι γνωστός ως αρχαΐζουσα ηλικία, της οποίας σημείο έναρξης ήταν η δημιουργία των ολυμπιακών αγώνων, που οργανώθηκαν προς  τιμή των Θεών.

Από αυτήν την περίοδο υπάρχουν περισσότερα συμπεράσματα απ' ότι από την προηγούμενη περίοδο. Οι σκοτεινές περίοδοι υπερνικήθηκαν τελικά και οι πρώτες κοινότητες άρχισαν να εμφανίζονται. Ο πολιτισμός σε όλες τις εκφράσεις του ήταν πίσω ως προτεραιότητα και οι πρώτες αποικίες ιδρύθηκαν στη νότια Ιταλία και τις Κυκλάδες.

Οι ακόλουθες σελίδες εξηγούν τη μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας και πολλών άλλων γεγονότων.

Προϊστορία / Αρχαϊκή περίοδος / Κλασσική / Ελληνιστική / Στρατός / Χρονολογία

 
 

MYTH ABC

Guestbook

Contact

Sources

Creators

HISTORY ABC

Sitemap

English

German

French

Greek

Links

«ΝΕΟΛΑΙΑ»/Δράση 3.2 «Μελλοντικό Κεφάλαιο» Jannis Trociewitz "Mythological & Historical Webpage for the Youth of Europe"